Aktualności

OPŁATY ZWIĄZANE Z WINDYKACJĄ NALEŻNOŚCI - AKTUALNY TARYFIKATOR

27-06-2023

UWAGA !!! UWAGA !!!  UWAGA  !!! UWAGA !!! UWAGA !!!  UWAGA !!!

W związku z podwyżkami jakie wprowadziła Poczta Polska zmieniamy taryfikator za windykację należności.
Wprowadzamy  nowy cennik za windykację należności. Taryfikator obowiązuje od dnia 1 lipca 2023r.


Wszelkie koszty związane z windykacją ponosi dłużnik (Najemca).


Strony zgodnie ustalają, że w przypadku opóźnienia z zapłatą czynszu Wynajmujący może wezwać Najemcę do zapłaty należności. Strony ustalają przy tym następujące zasady odpłatności za ewentualne wezwania do zapłaty:
  • za przypomnienie o konieczności uregulowania należności skierowane przez Wynajmującego do Najemcy, Najemca nie będzie ponosić opłaty.

  • za wezwanie do zapłaty skierowane przez Wynajmującego do Najemcy ryczałtową opłatę w kwocie 60,00 zł netto.

  • za wezwanie do zapłaty skierowane do Najemcy przez Kancelarię adwokacką występującą w imieniu Wynajmującego ryczałtową opłatę w kwocie 90,00 zł netto.


Strony zgodnie ustalają ponadto, że koszty wezwań, o których mowa powyżej zostaną doliczone do najbliższej faktury  czynszowej wystawionej przez Wynajmującego. W przypadku zmian wysokości opłat, zmiany zostaną naniesione na naszej stronie www.betinex.com.pl w zakładce aktualności, bez konieczności aneksowania zawartych już umów. Zmiany będą wprowadzane na bieżąco.
 

  Harmonogram wystawiania dokumentów  
  Lp. Rodzaj dokumentu opóźnienie w dniach termin zapłaty  
   
  1. Przypomnienie 5 dni 5 dni  
  2. Wezwanie od Wynajmującego 14 dni 5 dni  
  3. Wezwanie z Kancelarii 23 dni 7 dni  
             

Cennik usług dodatkowych - dokumenty

dalej....

POLITYKA PRYWATNOŚCI - PPHU BETINEX BEATA TOMASZEWSKA

W związku z rozpoczęciem stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "Rozporządzenie" lub "RODO") niniejszym informujemy co następuje.

INTERNET, TELEFONY - DOTYCZY CENTRUM BIUROWEGO GDAŃSKA 91

15-01-2018
CENTRUM BIUROWE GDAŃSKA 91 - dla klientów nowych i tych długoletnich ale mniej zorientowanych  przypominamy i informujemy, że na terenie tego obiektu mamy kilka możliwości co do korzystania z telefonów stacjonarnych i usług internetowych a mianowicie...

Elewacja budynku frontowego Gdańska 91

Z radością informuję o zakończeniu prac polegających na odświeżeniu elewacji frontowej budynku AB Centrum Biurowego Gdańska 91.

Wraz z wykonaniem prac remontowych, zmianom uległy zasady, sposób i charakter wizualny reklam, szyldów znajdujących się wokół przestrzeni bramy wjazdowej na teren Centrum Biurowego Gdańska 91. Proces dokumentacji, formalnych zgód, droda urzędowa była zawiła i trwała całe wieki... ale mam nadzieję że efekt był tego wart.

Parking GDAŃSKA 91

Informujemy iż dla Państwa wygody powiększona przestrzeń parkigowa przeszła lifting...:-) Jest utwardzona, z wydzielonymi miejscami parkingowymi.

Przestrzeń parkingu dzieli się na oznakowaną i nieoznakowaną. Przestrzeń oznakowa od numerów 1 - 44 jest zarezerwowana dla klientów którzy dodatkowo wykupili sobie miejsca parkingowe, które są przeznaczone dla konkretnych firm i na konkretny numery pojazdów. Pozostali klienci mogą korzystać z innych oznakowanych numerów znajdujących się wzdłuż ściany lewej sąsiedniego budynku (opisywana przestrzeń znjaduje się za budynkiem F) oraz z miejsc nieoznakowanych.
            
Strona 1 z 2
Następna »
PPHU Betinex
ul. Gdańska 91/93,
90-613 Łódź
NIP 726-037-68-00

Sekretariat:
tel.: 42 637 57 03
fax: 42 637 36 03
e-mail: betinex@betinex.com.pl